Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2012

Tháng 3-2012: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06/03/2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
05/03/2012 Chỉ thị số 05/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
01/03/2012 Quyết định số 358/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020. 
01/03/2012 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
29/02/2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chế độ hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức, viên chức đi làm việc từ thành phố Vũng Tàu đến Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh tại thị xã Bà Rịa. 
22/02/2012 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
14/02/2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020, xét đến năm 2025. 
10/02/2012 Chỉ thị số 02/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý đất lúa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
02/02/2012 Quyết định số 197/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư năm 2012 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
31/01/2012 Quyết định số 190/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện rà soát thủ tục hành chính năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
04/01/2012 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
15,453,683 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner