Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2012

Tháng 6-2012: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11/06/2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Long Điền. 
06/06/2012 Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định trách nhiệm của Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng khai thác, tập kết, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi lòng sông trái phép gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
06/06/2012 Quyết định số 1092/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân giao kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012; bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương. 
05/06/2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa ban hành Quy chế quản lý nhà, đất tái định cư trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 
04/06/2012 Quyết định số 1065/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động Thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
31/05/2012 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
31/05/2012 Quyết định số 1051/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
31/05/2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế, xây dựng cơ bản phân cấp năm 2012. 
31/05/2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp. 
30/05/2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý, sử dụng nhà ở công vụ của huyện Côn Đảo ban hành kèm theo Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo. 
29/05/2012 Quyết định số 1041/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch tập huấn, triển khai sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
28/05/2012 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. 
21/05/2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Tân Thành. 
08/05/2012 Quyết định số 833/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo chuẩn tỉnh năm 2012. 
07/05/2012 Quyết định số 823/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cứu trợ thiệt hại do hậu quả của cơn bão số 1 năm 2012. 
07/05/2012 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
04/05/2012 Chỉ thị số 08/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
03/05/2012 Quyết định số 103/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh huyện Xuyên Mộc. 
02/05/2012 Quyết định số 806/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2012. 
02/05/2012 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
15,453,468 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner