Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2013

Tháng 01-2013: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07/12/2012 Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2013. 
07/12/2012 Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn chế độ khuyến khích tài năng cho học sinh trường trung học phổ thông chuyên, trường phổ thông và các Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. 
07/12/2012 Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
07/12/2012 Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí cộng tác viên và cán bộ không chuyên trách thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em xã, phường, thị trấn. 
07/12/2012 Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn việc thu và mức thu lệ phí hộ tịch áp dụng đối với việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
07/12/2012 Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ, định mức chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
07/12/2012 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn đề án quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn đến năm 2020. 
07/12/2012 Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn Quy định nội dung chi, mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
07/12/2012 Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
07/12/2012 Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn mức phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cấp. 
07/12/2012 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh. 
07/12/2012 Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Đề nghị công nhận thành phố Vũng Tàu là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. 
07/12/2012 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án đổi tên phường 6 thành phường Thắng Nhì thuộc thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
07/12/2012 Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Đề nghị công nhận thị trấn Phú Mỹ mở rộng, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV”. 
07/12/2012 Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
07/12/2012 Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn điều chỉnh định mức phân bổ chi quản lý hành chính và sự nghiệp năm 2013. 
07/12/2012 Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011. 
07/12/2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2013. 
07/12/2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 nguồn vốn ngân sách nhà nước. 
07/12/2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2013 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
15,291,147 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner