Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2013

Tháng 02-2013: 26 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29/01/2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa. 
24/01/2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số điều của quy định thẩm quyền quản lý cán bộ công chức trong cơ quan hành chính thuộc tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
24/01/2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
21/01/2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa ban hành đề án hỗ trợ, khuyến khích cho ngành y tế nhằm nâng cao chất lượng mạng lưới y tế cơ sở giai đoạn 2012 – 2015 trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 
17/01/2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013. 
15/01/2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ khuyến khích tài năng cho học sinh trường trung học phổ thông chuyên, trường phổ thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
15/01/2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu đối với đối tượng xã hội tự nguyện tại Trung tâm xã hội, Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn và Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
15/01/2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí cộng tác viên và cán bộ không chuyên trách thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em xã, phường, thị trấn. 
14/01/2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí hoạt động công tác dân vận ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
14/01/2013 Chỉ thị số 02/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
14/01/2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí hoạt động của Ban Giám sát đầu tư tại cộng đồng cấp xã. 
28/12/2012 Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về trình tự thủ tục ghi nợ, thanh toán nợ tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 
27/12/2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về việc thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản - sự nghiệp kinh tế năm 2012 và kế hoạch vốn xây dựng cơ bản - sự nghiệp kinh tế năm 2013. 
26/12/2012 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa về việc triển khai thực hiện "Quy định phối hợp thực hiện 02 thủ tục hành chính kết hợp liên thông tại bộ phận một cửa cấp xã về đăng ký khai sinh, nhập hộ khẩu, đăng ký và cấp thẻ bảo hiểm xã hội cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa hộ khẩu''. 
21/12/2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về việc phê chuẩn đề án ''Quy hoạch phát triển giáo dục - đào tạo thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020''. 
21/12/2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về việc thông qua đề án ''Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Vũng Tàu đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020''. 
21/12/2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về dự toán thu ngân sách nhà nước, dự toán phân bổ chi ngân sách các đơn vị và phường, xã trong toàn thành phố Vũng Tàu năm 2013. 
21/12/2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011 của thành phố Vũng Tàu. 
21/12/2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2013 của thành phố Vũng Tàu. 
21/12/2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu năm 2013. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
15,542,816 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner