Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2013

Tháng 4-2013: 35 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02/04/2013 Chỉ thị số 11/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
29/03/2013 Quyết định số 745/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới được ban hành và bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
27/03/2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành thực hiện Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
25/03/2013 Quyết định số 692/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chi thù lao đối với cán bộ làm công tác chi trả trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Côn Đảo. 
25/03/2013 Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
25/03/2013 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
14/03/2013 Chỉ thị số 04/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành về việc thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2013 trên địa bàn huyện Tân Thành. 
08/03/2013 Chỉ thị số 03/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 2013. 
07/03/2013 Chỉ thị số 02/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2013 trên địa bàn huyện Long Điền. 
04/03/2013 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2013). 
04/03/2013 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
01/03/2013 Quyết định số 483/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
01/03/2013 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm tra tổ chức hoạt động Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 
01/03/2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đất Đỏ. 
28/02/2013 Chỉ thị số 04/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
28/02/2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành ban hành chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành về triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2013. 
22/02/2013 Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
18/02/2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi phụ lục số 01, 02 ban hành kèm theo Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định về việc ban hành bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh. 
04/02/2013 Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh định mức phân bổ chi quản lý hành chính và sự nghiệp năm 2013. 
01/02/2013 Quyết định số 335/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện rà soát thủ tục hành chính năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
15,512,574 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner