Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2013

Tháng 6-2013: 34 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24/06/2013 Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế giải thưởng ''Ngọn Hải đăng'' tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
24/06/2013 Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
14/06/2013 Quyết định số 1353/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
12/06/2013 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác bảo đảm trật tự công cộng, trật tự đô thị và trật tự trị an tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
10/06/2013 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao chất lượng hoạt động phong trào ''Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'' tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2013-2015. 
05/06/2013 Quyết định số 1291/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyển giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
05/06/2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa ban hành quy định về tiêu chuẩn và quy trình xét khen thưởng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 
28/05/2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao huyện Long Điền. 
24/05/2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí về nông thôn mới tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
24/05/2013 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý các dự án, nhiệm vụ từ nguồn chi sự nghiệp môi trường cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
24/05/2013 Chỉ thị số 15/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
22/05/2013 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2012/QĐ-UBNĐ ngày 23 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
15/05/2013 Quyết định số 1154/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
09/05/2013 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cấp. 
06/05/2013 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
06/05/2013 Quyết định số 1077/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
06/05/2013 Quyết định số 1075/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
02/05/2013 Quyết định số 998/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
02/05/2013 Quyết định số 997/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
02/05/2013 Quyết định số 997/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
15,460,451 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner