Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2017

Tháng 02-2017: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24/02/2017 Quyết định số 401/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung nhiệm vụ vào Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Kế hoạch số 44-KH/BCSĐUBND ngày 01/6/2016 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 
14/02/2017 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
10/02/2017 Quyết định số 273/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
10/02/2017 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
09/02/2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
08/02/2017 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh giai đoạn 2015-2021. 
08/02/2017 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công tác quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017. 
24/01/2017 Quyết định số 164/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu. 
24/01/2017 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 
20/01/2017 Quyết định số 146/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. 
20/01/2017 Quyết định số 145/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của ngành Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. 
19/01/2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng chính xã hội tỉnh để cho vay đối với hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
18/01/2017 Quyết định số 108/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 2627/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015, Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2016, Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh nội dung đóng mới tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ. 
16/01/2017 Quyết định số 80/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
05/01/2017 Quyết định số 18/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
05/01/2017 Quyết định số 18/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
05/01/2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trong tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
01/12/2016 Quyết định số 3464/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
24/10/2016 Quyết định số 2892/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá lĩnh vực Thông tin và Truyền thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
24/10/2016 Quyết định số 2892/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá lĩnh vực Thông tin và Truyền thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
15,479,583 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner