Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2017

Tháng 7-2017: 28 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20/07/2017 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017. 
20/07/2017 Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trong tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
10/07/2017 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ khảo sát năng lực sản xuất, sửa chữa của các doanh nghiệp công nghiệp năm 2017. 
10/07/2017 Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng-an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
30/06/2017 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 2009/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
26/06/2017 Quyết định số 1696/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao 126.461,4m2 đất tại xã Bàu Chinh (diện tích 101.306,6m2) và xã Láng Lớn (diện tích 25.154,8m2), huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Châu Đức sử dụng vào mục đích đất giao thông để đầu tư xây dựng công trình đường Trung tâm xã Bàu Chinh huyện Châu Đức. 
26/06/2017 Quyết định số 1695/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao 59.206,6m2 đất tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Châu Đức sử dụng vào mục đích đất giao thông để đầu tư xây dựng công trình: cải tạo, sửa chữa đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. 
26/06/2017 Quyết định số 1694/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao 18.779,5m2 đất tại xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Đức sử dụng vào mục đích đất ở tại nông thôn và đất công cộng để xây dựng công trình hạ tầng khu tái định cư và giao đất ở mới tại xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
26/06/2017 Quyết định số 1693/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 
23/06/2017 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. 
15/06/2017 Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
09/06/2017 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, xây dựng, kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của Ban Chỉ huy Quân sự, đơn vị tự vệ cơ quan, tổ chức cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
08/06/2017 Quyết định số 1534/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: nâng cấp đường vào bãi Đầm Trầu tại huyện Côn Đảo. 
08/06/2017 Quyết định số 1532/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyêt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: xử lý môi trường rạch Thủ Lựu, thành phố Bà Rịa. 
08/06/2017 Quyết định số 1530/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đấu giá quyền sử dụng 39.386,9m2 đất tại phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
08/06/2017 Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
07/06/2017 Quyết định số 1521/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh nội dung khoản 1 Điều 1 và khoản 4 Điều 2 Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
07/06/2017 Quyết định số 1517/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường đối với dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khu phố Lộc An, giai đoạn 1, tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ. 
06/06/2017 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ và quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tại Trung tâm tiếp nhận trong thời gian Tòa án nhân dân xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
02/06/2017 Quyết định số 1486/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước; Công nghiệp tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
15,535,039 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner