Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2006

Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc ban hành: 4 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25/08/2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc về việc phát động đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm 2006 – 2010 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX. 
09/03/2006 Chỉ thị số 05/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2006. 
05/01/2006 Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc về việc tổ chức quản lý, điều hành ngân sách năm 2006 của huyện Xuyên mộc. 
05/01/2006 Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc về việc triển khai Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Xuyên Mộc năm 2006. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
15,452,166 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner