Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2006

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 46 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20/12/2006 Quyết định số 4630/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
12/12/2006 Chỉ thị số 32/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý đại lý Intemet công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
12/12/2006 Chỉ thị số 31/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện. 
28/11/2006 Quyết định số 4374/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Tôn giáo và Dân tộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
28/11/2006 Quyết định số 4373/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
27/11/2006 Chỉ thị số 30/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2007 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
21/11/2006 Quyết định số 4262/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tạm thời về quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát huy di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
16/11/2006 Chỉ thị số 29/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý và chấp hành pháp luật lao động. 
09/11/2006 Quyết định số 4019/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch hành động bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
08/11/2006 Quyết định số 4010/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức viên chức nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2006 - 2010. 
31/10/2006 Quyết định số 3931/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn đến 2015. 
31/10/2006 Quyết định số 3913/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
20/10/2006 Quyết định số 3628/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 từ nguồn vốn tạm ứng ngân sách Trung ương theo Công văn số 10446/BTC-NSNN ngày 28 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính. 
21/09/2006 Quyết định số 2841/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn. 
20/09/2006 Quyết định số 2821/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá nhà xây dựng mới và tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà làm căn cứ cho việc tính lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
20/09/2006 Quyết định số 2820/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2006 - 2010 ". 
20/09/2006 Quyết định số 2815/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chế độ trợ cấp khuyến khích người có trình độ cao đẳng, đại học công tác tại xã, phường, thị trấn. 
20/09/2006 Quyết định số 2814/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 7973/2004/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2004 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
20/09/2006 Quyết định số 2813/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh chức danh cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn. 
20/09/2006 Quyết định số 2811/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 cho Trung tâm Phát triển quỹ đất từ nguồn thu đấu giá lô đất 2.236,4m2 tại Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
15,452,202 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner