Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2006

Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa ban hành: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11/12/2006 Chỉ thị số 05/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2007 thành phố Bà Rịa. 
21/09/2006 Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa điều chỉnh địa giới hành chính thành lập Khu phố Hương Tân thuộc phường Long Hương - thành phố Bà Rịa. 
14/09/2006 Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa phê duyệt số hộ nghèo của thành phố Bà Rịa theo chuẩn nghèo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2006 - 2010. 
13/09/2006 Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa phê duyệt Kế hoạch cai nghiện - phục hồi cho người nghiện ma tuý giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 
06/09/2006 Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa ban hành quy định về điều kiện, thứ tự ưu tiên và nguyên tắc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố Bà Rịa năm học 2006 - 2007. 
05/09/2006 Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa thành lập các ấp thuộc xã Tân Hưng - thành phố Bà Rịa. 
05/09/2006 Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập ấp Phong Phú thuộc xã Long Phước - thành phố Bà Rịa. 
07/08/2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa điều chỉnh địa giới hành chính thành lập Khu phố 6 thuộc phường Long Toàn - thành phố Bà Rịa. 
07/08/2006 Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các khu phố thuộc phường Long Tâm - thành phố Bà Rịa. 
28/07/2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa phê duyệt ban hành Đề án đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục - thể thao thành phố Bà Rịa. 
24/07/2006 Quyết định số 2221/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính của Công an thành phố trên lĩnh vực đăng ký, quản lý hộ khẩu. 
29/06/2006 Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa. 
29/06/2006 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa phê duyệt Chương trình Phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn thành thành phố Bà Rịa. 
29/06/2006 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa phê duyệt các Chương trình phòng chống, làm giảm tội phạm và Chương trình phòng chống, làm giảm tệ nạn ma tuý trên địa bàn thành phố Bà Rịa giai đoạn 2006 - 2010. 
29/06/2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa ban hành kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 
23/06/2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa ban hành Quy chế khai thác các Khu nhà tái định cư trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 
14/06/2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa về việc phê duyệt ban hành Đề án thực hiện Nghị quyết giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 
11/05/2006 Quyết định số 1878/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa về việc Ban hành Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố Bà Rịa nhiệm kỳ 2005 - 2010. 
11/04/2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa về việc Ban hành Quy chế tổ chức và họat động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Bà Rịa. 
10/04/2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường trên địa bàn thành phố Bà Rịa giai đoạn 2006 - 2010. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
14,025,288 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner