Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2006

Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo ban hành: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25/09/2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
25/08/2006 Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2006 - 2007 của ngành giáo dục huyện Côn Đảo. 
14/08/2006 Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo. 
11/08/2006 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc bãi bỏ một phần nội dung Chỉ thị số 16/2005/CT-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo. 
13/06/2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện trên địa bàn huyện Côn Đảo. 
28/03/2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2006. 
21/02/2006 Chỉ thị số 05/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc vận động nhân dân đóng góp xây dựng các loại quỹ năm 2006. 
26/01/2006 Chỉ thị số 04/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện Côn Đảo. 
25/01/2006 Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc ban hành Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. 
16/01/2006 Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ kế họach phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và thực thi pháp luật năm 2006 của huyện Côn Đảo. 
16/01/2006 Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc tổ chức quản lý điều hành ngân sách năm 2006 của huyện Côn Đảo. 
12/01/2006 Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2005 - 2006. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
15,452,139 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner