Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2006

Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức ban hành: 4 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17/07/2006 Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về việc phê duyệt quyết toán thu chi ngân sách nhà nước huyện năm 2005. 
17/07/2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về việc phê chuẩn điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2006 – 2010 huyện Châu Đức. 
17/07/2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về việc phê chuẩn đề án giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 của huyện Châu Đức. 
17/07/2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện Châu Đức 6 tháng cuối năm 2006. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
15,542,579 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner