Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2012

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08/12/2011 Nghị quyết số 52/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012. 
08/12/2011 Nghị quyết số 51/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án nâng cấp thị xã Bà Rịa trở thành thành phố Bà Rịa trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
08/12/2011 Nghị quyết số 50/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt biên chế công chức năm 2012 trong cơ quan, tổ chức hành chính. 
08/12/2011 Nghị quyết số 49/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao biên chế và hợp đồng lao động năm 2012 cho các Hội đặc thù tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
08/12/2011 Nghị quyết số 48/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành. 
08/12/2011 Nghị quyết số 47/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ chi phí cho cán bộ, công chức, viên chức đi làm việc từ thành phố Vũng Tàu đến Trung tâm hành chính – Chính trị tỉnh tại thị xã Bà Rịa. 
08/12/2011 Nghị quyết số 46/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “nội dung và mức hỗ trợ đối với giáo viên, học sinh Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn”. 
08/12/2011 Nghị quyết số 45/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nâng mức hỗ trợ tiền ăn hàng tháng cho học sinh khuyết tật tại Trường Nuôi dạy trẻ Khiếm thị Hữu Nghị và Trường Nuôi dạy trẻ Khuyết tật. 
08/12/2011 Nghị quyết số 44/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Sữa học đường cho trẻ trong các trường mầm non và trẻ 3 – 5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng giai đoạn 2012 – 2016”. 
08/12/2011 Nghị quyết số 43/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn đề án “Phát triển nguồn nhân lực thể thao thành tích cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 – 2015”. 
08/12/2011 Nghị quyết số 42/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt khung “chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả an toàn trên địa bàn tỉnh năm 2011 đến 2015”. 
08/12/2011 Nghị quyết số 41/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020”. 
08/12/2011 Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
08/12/2011 Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010. 
08/12/2011 Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2012. 
08/12/2011 Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
08/12/2011 Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
06/12/2011 Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V (nhiệm kỳ 2011 - 2016). 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
15,512,265 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner