Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2012

Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22/08/2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đất Đỏ. 
14/08/2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đất Đỏ. 
02/07/2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đất Đỏ. 
08/02/2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện Đất Đỏ. 
07/02/2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ về việc hủy bỏ Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện ban hành quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
15,453,233 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner