Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2012

Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24/07/2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc thu hồi, huỷ bỏ Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân huyện Long Điền. 
11/06/2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Long Điền. 
18/04/2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành chương trình hành động xây dựng nông thôn mới huyện Long Điền giai đoạn 2011- 2015 và định hướng đến năm 2020. 
26/03/2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm bảo trợ trẻ em Long Hải. 
07/02/2012 Chỉ thị số 04/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2012. 
03/02/2012 Chỉ thị số 03/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc triển khai Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Long Điền. 
13/01/2012 Chỉ thị số 02/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiện vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và dự toán thu, chi ngân sách năm 2012. 
09/01/2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Điền lần thứ X, nhiệm kỳ 2011 - 2015. 
09/01/2012 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2012 trên địa bàn huyện Long Điền. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
15,453,230 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner