Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2012

Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu ban hành: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15/10/2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về việc thông qua đề án đề nghị công nhận thành phố Vũng Tàu là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
20/07/2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu nGHỊ QUYẾT Về phê duyệt ''Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi thành phố Vũng Tàu, giai đoạn 2011 - 2015''. 
20/07/2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về phê duyệt đề án ''Trợ giúp Người khuyết tật thành phố Vũng Tàu, giai đoạn 2011 - 2015''. 
20/07/2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về việc thông qua đề án thành lập phường Long Sơn. 
20/07/2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về việc thông qua đề án phân loại phường 10, phường 11 từ phường loại 2 thành phường loại 1. 
20/07/2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về việc thông qua đề án đổi tên phường 6 thành phường Thắng Nhì. 
20/07/2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về phê chuẩn mức hỗ trợ tạm thời chế độ thù lao một số chức danh Hội hoạt động trong phạm vi thành phố Vũng Tàu. 
20/07/2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2012 của thành phố Vũng Tàu. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
15,453,203 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner