Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2012

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 79 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20/12/2012 Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
03/12/2012 Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án xác định điểm đầu, điểm cuối và đặt tên đường trên địa bàn thành phố Bà Rịa (giai đoạn II). 
03/12/2012 Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất và thu tiền sử dụng đất khi hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất ở, giao đất tái định cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
27/11/2012 Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế công nhận “Gia đình văn hóa”, “Thôn, ấp văn hóa”, “Khu phố văn hóa” tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
26/11/2012 Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
26/11/2012 Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. 
19/11/2012 Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ hỗ trợ giáo viên tham gia hội đồng bộ môn của ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
19/11/2012 Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
12/11/2012 Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
09/11/2012 Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tạm thời về quy trình xác định giá đất thực tế để tính thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận (công nhận) quyền sử dụng đất phi nông nghiệp, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; thu tiền thuê đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
31/10/2012 Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
25/10/2012 Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
17/10/2012 Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
09/10/2012 Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
03/10/2012 Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
25/09/2012 Quyết định số 1984/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa thành các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa. 
25/09/2012 Quyết định số 1983/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Công ty Công trình Đô thị thị xã Bà Rịa thành Công ty Công trình Đô thị thành phố Bà Rịa. 
10/09/2012 Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
22/08/2012 Chỉ thị số 20/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi Chỉ thị số 09/2011/CT-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
20/08/2012 Quyết định số 27A/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
15,453,273 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner