Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2012

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 65 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19/11/2012 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
16/11/2012 Quyết định số 2534/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua – khen thưởng được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy Ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
30/10/2012 Quyết định số 5354/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 
30/10/2012 Quyết định số 2353/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hành chính tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
26/10/2012 Quyết định số 2306/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
23/10/2012 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2013. 
15/10/2012 Quyết định số 2171/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hành chính tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
15/10/2012 Quyết định số 2170/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hành chính tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
11/10/2012 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Pháp lệnh Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 
11/10/2012 Quyết định số 2156/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
11/10/2012 Quyết định số 2155/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
11/10/2012 Quyết định số 2154/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
11/10/2012 Quyết định số 2146/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
04/10/2012 Quyết định số 2091/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh qUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
03/10/2012 Quyết định số 2066/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố các thủ tục hành chính mới được ban hành, các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyển giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
26/09/2012 Chỉ thị số 26/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuẩn bị hàng hóa, bình ổn thị trường phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
13/09/2012 Quyết định số 1907/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
12/09/2012 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
10/09/2012 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
06/09/2012 Quyết định số 1848/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
15,453,654 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner