Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2012

Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo ban hành: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30/07/2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2012; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, thu - chi ngân sách nhà nước, thực thi pháp luật 6 tháng cuối năm 2012. 
30/07/2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về việc thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản - sự nghiệp kinh tế 6 tháng đầu năm 2012 và điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản - sự nghiệp kinh tế 6 tháng cuối năm 2012. 
30/07/2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2011. 
30/07/2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về việc quy định Hội có tính chất đặc thù huyện Côn Đảo. 
28/12/2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2012. 
28/12/2011 Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về nhiệm vụ đầu tư, xây dựng cơ bản và sự nghiệp kinh tế năm 2012. 
28/12/2011 Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phát huy dân chủ và thực thi pháp luật năm 2012. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
15,453,410 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner