Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2012

Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo ban hành: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26/10/2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế, xây dựng cơ bản phân cấp năm 2012. 
12/10/2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2012. 
19/09/2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2012. 
31/05/2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế, xây dựng cơ bản phân cấp năm 2012. 
30/05/2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý, sử dụng nhà ở công vụ của huyện Côn Đảo ban hành kèm theo Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo. 
08/12/2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà ở công vụ của huyện Côn Đảo. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
15,512,570 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner