Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2013

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 46 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13/12/2013 Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014. 
13/12/2013 Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bố trí vốn ngân sách để thực hiện chuyển đổi dự án Siêu thị kết hợp chung cư 18 tầng khu đô thị Phú Mỹ, huyện Tân Thành làm quỹ nhà ở xã hội. 
13/12/2013 Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
13/12/2013 Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020. 
13/12/2013 Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
13/12/2013 Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung phân cấp các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
13/12/2013 Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc nâng mức phụ cấp cho Phó ban công tác mặt trận và Phó đoàn thể khu dân cư huyện Côn Đảo. 
13/12/2013 Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
13/12/2013 Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn phương án xác định điểm đầu, điểm cuối và đặt tên những tuyến đường mới trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. 
13/12/2013 Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tổng số người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
13/12/2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012. 
13/12/2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 nguồn vốn ngân sách nhà nước. 
13/12/2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2014. 
13/12/2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
18/07/2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bầu. 
18/07/2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
18/07/2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
18/07/2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin, viễn thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
18/07/2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính, các Hội có tính chất đặc thù năm 2013. 
18/07/2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa-Vũng Tàu. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
15,460,476 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner