Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2013

Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21/10/2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện Đất Đỏ. 
25/09/2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ về việc quy định thẩm quyền quản lý nhà nước về chiếu sáng đô thị trên địa bàn huyện Đất Đỏ. 
01/03/2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đất Đỏ. 
21/01/2013 Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2013 trên địa bàn huyện Đất Đỏ. 
19/12/2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành Quy định nội dung chi, mức chi Quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đất Đỏ. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
15,512,288 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner