Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2013

Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01/10/2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành quy định thẩm quyền quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Long Điền. 
26/09/2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện Long Điền. 
19/07/2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Ủy ban nhân dân huyện Long Điền. 
28/05/2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao huyện Long Điền. 
15/04/2013 Chỉ thị số 04/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động mai táng trên địa bàn huyện Long Điền. 
08/03/2013 Chỉ thị số 03/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 2013. 
07/03/2013 Chỉ thị số 02/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2013 trên địa bàn huyện Long Điền. 
04/01/2013 Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và dự toán thu, chi ngân sách năm 2013. 
18/12/2012 Chỉ thị số 05/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền tăng cường hoạt động kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực xây dựng, môi trường trên địa bàn huyện Long Điền. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
15,512,269 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner