Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2013

Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa ban hành: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02/10/2013 Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa ban hành quy chế kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, san lấp sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 
05/09/2013 Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa. 
27/08/2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa về việc ban hành quy định về quản lý và sử dụng quỹ giảm nghèo trên địa bàn thị xã Bà Rịa (nay là thành phố Bà Rịa). 
08/07/2013 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa ban hành quy chế về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 
05/06/2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa ban hành quy định về tiêu chuẩn và quy trình xét khen thưởng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 
29/01/2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa. 
21/01/2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa ban hành đề án hỗ trợ, khuyến khích cho ngành y tế nhằm nâng cao chất lượng mạng lưới y tế cơ sở giai đoạn 2012 – 2015 trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 
26/12/2012 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa về việc triển khai thực hiện "Quy định phối hợp thực hiện 02 thủ tục hành chính kết hợp liên thông tại bộ phận một cửa cấp xã về đăng ký khai sinh, nhập hộ khẩu, đăng ký và cấp thẻ bảo hiểm xã hội cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa hộ khẩu''. 
18/12/2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa về việc sửa đổi bổ sung một số điều của ''Quy định phối hợp thực hiện 02 thủ tục hành chính kết hợp liên thông tại bộ phận một cửa cấp xã về đăng ký khai sinh, nhập hộ khẩu, đăng ký và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa hộ khẩu'' ban hành kèm theo Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa (nay là thành phố Bà Rịa). 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
15,460,536 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner