Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2013

Lĩnh vực Y tế - Lao động - Chính sách xã hội: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13/12/2013 Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bố trí vốn ngân sách để thực hiện chuyển đổi dự án Siêu thị kết hợp chung cư 18 tầng khu đô thị Phú Mỹ, huyện Tân Thành làm quỹ nhà ở xã hội. 
04/11/2013 Chỉ thị số 22/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống Sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
07/10/2013 Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
13/09/2013 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống bạo lực gia đình. 
27/08/2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa về việc ban hành quy định về quản lý và sử dụng quỹ giảm nghèo trên địa bàn thị xã Bà Rịa (nay là thành phố Bà Rịa). 
25/07/2013 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp, mức hỗ trợ cho đối tượng đang nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội tại huyện Đất Đỏ và Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề. 
17/07/2013 Quyết định số 1591/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương và đảm bảo an sinh xã hội năm 2013 trên địa bàn tỉnh. 
02/05/2013 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
10/04/2013 Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định một số chính sách cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
25/03/2013 Quyết định số 692/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chi thù lao đối với cán bộ làm công tác chi trả trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Côn Đảo. 
25/03/2013 Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
08/03/2013 Chỉ thị số 03/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 2013. 
25/01/2013 Quyết định số 268/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập quỹ hỗ trợ học nghề cho lao động có đất nông nghiệp bị thu hồi. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
15,453,211 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner