Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2013

Lĩnh vực Giáo dục - đào tạo: 4 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13/12/2013 Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tổng số người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
04/11/2013 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
01/03/2013 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm tra tổ chức hoạt động Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 
28/02/2013 Chỉ thị số 04/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
15,453,363 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner