Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2017

Lĩnh vực Đất đai: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30/11/2017 Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
08/11/2017 Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
15/09/2017 Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
21/08/2017 Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ khi xác định giá đất cụ thể để xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất và để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
20/07/2017 Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trong tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
13/07/2017 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục dự án có thu hồi diện tích sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
13/07/2017 Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
13/07/2017 Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
26/06/2017 Quyết định số 1696/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao 126.461,4m2 đất tại xã Bàu Chinh (diện tích 101.306,6m2) và xã Láng Lớn (diện tích 25.154,8m2), huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Châu Đức sử dụng vào mục đích đất giao thông để đầu tư xây dựng công trình đường Trung tâm xã Bàu Chinh huyện Châu Đức. 
26/06/2017 Quyết định số 1695/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao 59.206,6m2 đất tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Châu Đức sử dụng vào mục đích đất giao thông để đầu tư xây dựng công trình: cải tạo, sửa chữa đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. 
26/06/2017 Quyết định số 1694/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao 18.779,5m2 đất tại xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Đức sử dụng vào mục đích đất ở tại nông thôn và đất công cộng để xây dựng công trình hạ tầng khu tái định cư và giao đất ở mới tại xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
26/06/2017 Quyết định số 1693/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 
23/06/2017 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. 
08/06/2017 Quyết định số 1532/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyêt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: xử lý môi trường rạch Thủ Lựu, thành phố Bà Rịa. 
08/06/2017 Quyết định số 1530/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đấu giá quyền sử dụng 39.386,9m2 đất tại phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
07/06/2017 Quyết định số 1517/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường đối với dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khu phố Lộc An, giai đoạn 1, tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ. 
19/04/2017 Quyết định số 974/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án mở rộng Trường THPT Hắc Dịch, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành. 
05/01/2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trong tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
20/12/2016 Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu năm 2017. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
15,510,312 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner