Số: {{ActiveItem.Title}} Ngày {{ActiveItem.IssuedDate | date:'dd'}} tháng {{ActiveItem.IssuedDate | date:'MM'}} năm {{ActiveItem.IssuedDate | date:'yyyy'}}

MỤC LỤC

MỤC LỤC DANH MỤC VĂN BẢN IN CÔNG BÁO NĂM {{ActiveItem.IssuedDate|date:'yyyy'}}
STT Số VB Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
{{item.ListOrganizationName}}
{{item.PublicDate}} {{item.Sumary}}
Đăng trên các số công báo: {{gaz.GazetteName}}
{{item.StartPage}}
{{$index +1}} {{item.ListOrganizationName}} {{item.MucLucNumberVb}}
Loại tài liệu không hộ trợ xem trên giao diện web, vui lòng tài về xem trên thiết bị.
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
{{item.LegalPublishDate}} {{item.LegalApplyDate}}

Trang {{legalDocumentPaging.currentPage}} / {{Math.ceil(legalDocumentPaging.total/legalDocumentPaging.numPerPage)}}